Ayahuasca

Ayahuasca

Ayahuasca als zelfheling?

Een Ayahuasca ceremonie kan een enorme bijdrage leveren aan het herstel van de verbinding met onszelf,de zelfheling. Als geen ander medicijn kan Ayahuasca  jou laten zien, welk prachtig wezen er binnen in jou leeft en hoe je hiermee in contact kan komen. Ayahuasca laat jou ook zien wie de persoon aan de buitenkant is en hoe deze jouw leven en dat van andere beïnvloedt.

Tijdens een Ayahuasca ceremonie zul je reizen door vele diepe gevoelens, herinneringen en emoties. Omdat Ayahuasca een zeer sterke psychedelische werking heeft, zul je in je reis weinig tot geen houvast ervaren naar jouw dagelijks bestaan. Omdat elke Ayahuasca reis voor iedereen elke keer anders is, kunnen we je niet duidelijk zeggen wat jou te wachten staat tijdens jouw reis. Sommigen ervaren geometrische patronen, conversaties met dieren of voorouders of vervorming van beeld-en-geluid. Het kan echter ook zijn dat je door een lichamelijk proces gaat of een combinatie hiervan. Wat het ook is dat je ervaart, Ayahuasca probeert jou duidelijk te maken hoe jij van top tot teen in elkaar steekt en hoe jij de band met je innerlijk kunt versterken. Dit kan gepaard gaan met huilen, overgeven, schreeuwen, wilde lichamelijke bewegingen of diarree. Het is daarom van zeer groot belang, dat je tijdens dit proces professioneel en met veel liefde en zorg wordt begeleid.

Na afloop van een Ayahuasca sessie ervaren velen, dat er zich een behoorlijk proces heeft afgespeeld. Enkele delen zijn duidelijk en benoembaar, andere delen weer “vaag en ongrijpbaar”. In beide gevallen voelt het vaak alsof er weer opnieuw “ ruimte “ geschapen is.
Direct na de Ayahuasca reis begint de integratieperiode. Afhankelijk van de reis heb je enkele weken tot maanden nodig om alle inzichten die je hebt opgedaan tijdens en na de reis, te integreren in je leven. In deze periode is het aan jou, om alle opgedane kennis en ervaring in praktijk te brengen. Het herstelproces, dat door Ayahuasca is begonnen, wordt zo zelf doorgezet.

Het proces van zelfheling komt op gang. Wij helpen je hier graag ook bij. Lees hier verder hoe wij onze ceremonies inrichten.

Waarom Ayahuasca?

Ayahuasca is een enorm krachtige manier om jezelf te ontwikkelen.  Ayahuasca ontdoet jou tijdelijk van jouw ego en houvast. Daarom is het mogelijk om de diepste lagen van jouw bestaan te onderzoeken, die normaal niet makkelijk toegankelijk zijn. In veel gevallen is het ontvangen bewustzijn al van zoveel waarde, dat heling  het natuurlijk vervolgproces is. Het succes van dit vervolgproces is grotendeels in jouw handen en speelt zich deels af tijdens de ceremonie, deels in de integratie periode daaropvolgend. Natuurlijk kan zo’n proces ook zonder Ayahuasca plaatsvinden, door bijv. meditatie. De weg is dan vaak wel langer en vergt meer interne discipline, wilskracht en bewustzijn.

Wanneer Ayahuasca?

Meestal voel je zelf ergens diep van binnen, dat moeder Ayahuasca jou roept. Het kan ook zijn dat er in jouw omgeving Ayahuasca ontwikkelingen zijn, waardoor je er opeens mee geconfronteerd wordt. In beide gevallen is het alleen” jij” die deze beslissing moet maken. Laat je niet te veel beïnvloeden door verhalen dat Ayahuasca de enige waarheid is, noch door de verhalen dat Ayahuasca jouw leven overhoop gooit. De kracht van Ayahuasca zit in het feit, dat jij samen met Ayahuasca de diepte ingaat. Hetgeen dat naar boven komt, was al in je. Ayahuasca brengt slechts het bewustzijn.

Wat kan Ayahuasca genezen?

Ayahuasca is een holistisch medicijn. Het holisme houdt in, dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Het is dus niet erg zinvol om losstaande elementen te benoemen, die door Ayahuasca eventueel genezen zouden kunnen worden. Ayahuasca brengt jou in verbinding met je diepe zelf. Dit gaat vaak gepaard met zuivering, reiniging en spirituele ontwaking.  Hierdoor vergroot jij jouw bewustzijn  en kom je in diepere verbinding met het groter totaal, ” het hier en nu” . Vanuit het totaal gezien heeft jouw “zijn” een oneindige waarde, onmeetbaar en ondefinieerbaar. Zelfheling door bewustwording.