Abstracte Communicatie

Abstracte Communicatie

Stelling:

“Gebrekkige communicatie komt niet door een tekort aan informatie, maar door een overschot aan niet relevante informatie”

We weten allemaal, dat als we een email schrijven, dat woorden soms anders kunnen aankomen, dan als we direct met deze persoon communiceren. Waarom? We verliezen de verborgen informatie, die via de abstracte weg wordt overgebracht, bijv. die glimlach, of zachte stem, misschien wel een boze reactie.
We weten ook dat als we naar deze persoon zouden gaan met een vriendelijke glimlach, zonder deze te informeren met concrete bewoordingen wat wij van hem of haar verlangen, dat het in zekere zin een behoorlijk zinloze actie lijkt te zijn. De conclusie zou kunnen zijn, miscommunicatie ontstaat door een tekort aan informatie.

In beide gevallen is er ook extra informatie overgedragen.

Voorbeeld 1: We sturen een email in plaats van een 1:1 gesprek

  • Verloren: Een deel van de abstracte non-verbale informatie, schrijven t.o.v. spreken, in de vorm van stem, houding, lichaamstaal, directe emotie, enz
  • Overgekomen: De verbale informatie. Wat wordt er precies verlangd en waarom?Abstracte informatie van de verzender, in de vorm van woordkeuze, lengte van zinnen/email, schrijfstijl.

Ondanks er hoofdzakelijk concrete informatiewisseling plaatsvindt, is er altijd een abstracte vorm van informatie aanwezig, zo niet in de communicatie, dan wel in de onafhankelijke partijen. Zowel de zender als ontvanger zal bij gebrek aan volledige communicatie, gebruik maken van de reeds aanwezige abstracte informatie. Dit zijn vaak gevoelens/emoties of herinneringen van parallel lopende zaken, eerdere ervaringen, toevalligheden, ongemakken, enz. Deze informatie heeft zo goed als altijd niets met het onderwerp te maken, en is een gepolariseerd beeld van het Ego, en zal zich uiten in de vorm van projectie, positief of negatief. In uiterste gevallen wordt de concrete informatie het leidend voorwerp, waarbij de projectie het onderwerp is.

Voorbeeld 2: We geven slechts een blijk van ons gevoel/emotie zonder informatie in de vorm van woorden.

  • Verloren: Verbale informatie, wat willen wij precies gedaan hebben van deze persoon
  • Overgekomen:Emotie herkenning, zowel positief of negatief.

Ondanks er directe concrete informatie overdracht mist, waardoor het misschien volstrekt onduidelijk blijft wat er gedaan moet worden, lijkt er in eerste ook geen extra informatie te ontstaan in de vorm van projectie. Wanneer de ontvanger getuige is van de emotie, zal deze als eerste ten rade gaan in mogelijk eerder opgedane informatie, waarom deze emotie zich voordoet en of het iets met hem te maken heeft. In het geval dat hij zich verantwoordelijk of aangesproken voelt, zal hij misschien emotioneel beantwoorden of vragen stellen, in het andere geval zal hij het niet beantwoorden  en het waarschijnlijk laten passeren als iets dat niet van hem is.

Naar aanleiding van dit voorbeeld zal je kunnen aannemen, dat vormen van therapie zoals creative-therapie, muziek-therapie, maar ook bijv. Ayahuasca of massage oplossingen kunnen bieden, die concrete vormen van therapie niet kunnen bieden. Zeker als het gaat om ZIJN ipv DOEN, zijn abstracte communicatie vormen rijk van informatie.